Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu:
• asertywności
• uważności
• motywacji i sprawczości – w aspekcie prawno-psychologicznym
• podnoszenia kompetencji społecznych
• budowania relacji w oparciu o poszanowanie granic.